ارتباط با ما

آدرس هیات: تبریز، خیابان باغشمال، روبروی ورزشگاه تختی، سالن فتح خیبر، طبقه دوم

شماره تماس: ۰۴۱۳۵۵۶۱۲۱۰

شماره روابط عمومی: ۰۹۳۷۴۲۹۹۲۱۷