بخشنامه مسابقات پرس سینه و ددلیفت بدون لوازم قهرمانی باشگاههای استان آذربایجان شرقی(شهرستان آذرشهر)

بخشنامه مسابقات پرس سینه و ددلیفت بدون لوازم قهرمانی باشگاههای استان آذربایجان شرقی(شهرستان آذرشهر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.