اطلاعیه /جهت تعویض کارتهای مربیگری قدیمی درجه ۲

اطلاعیه /جهت تعویض کارتهای مربیگری قدیمی درجه ۲

بدینوسیله به اطلاع دارندگان کارتهای مربیگری قدیمی بدنسازی درجه ۲ میرساند جهت تعویض کارت هرچه سریعتر طبق شرایط بخشنامه ثبت نام مربیگری بدنسازی درجه ۲ اقدام نمایند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.