پایان رقابت های پرورش اندام انتخابی تیم ملی جهانی/ نفرات برتر رشته بادی بیلدینگ معرفی شدند

پایان رقابت های پرورش اندام انتخابی تیم ملی جهانی/ نفرات برتر رشته بادی بیلدینگ معرفی شدند

پس از برگزاری رقابت بیلدینگ در دسته های جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان نفرات برتر این رشته با رای داوران مشخص شدند.

رقابت های پرورش اندام تیم ملی جهانی به میزبانی تهران و در هتل مجلل اسپیناس پالاس برگزار شد. در ساعات پایانی این مسابقات رقابت های بیلدینگ با شور و اشتیاق خاصی برگزار شد و نفرات برتر آن مشخص شدند.

اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:

جوانان بیلدینگ ٢١ تا ٢٣ سال (٧۵+ کیلوگرم)///

١- بابک زارعى – اصفهان

٢- حسین امینى – مرکزى

٣- امیرمهدى رویان – کرمان

جوانان بیلدینگ ١۶ تا ٢٠ سال (٧۵+ کیلوگرم)///

١- سینا شیرزاد – فارس

٢- محمدمهدى قاسمى – تهران

٣- على اصغر عسگرى – فارس

جوانان بیلدینگ ٢١ تا ٢٣ سال (٧۵- کیلوگرم)///

١- سپهر نورانى – یزد

٢- حسن عاشوریان – فارس

٣- آریا عطافر – تهران

جوانان بیلدینگ ١۶ تا ٢٠ سال (٧۵- کیلوگرم)///

١- محمد سلیمانى – اصفهان

٢- محمدامین محمود آقایى – کرمان

پیشکسوتان بیلدینگ ۴٠ تا ۴۴ سال (٧٠- کیلوگرم)///

١- اسماعیل زارع – فارس

٢- محسن محمود آبادى – کرمان

٣- على آذوغ – سیستان و بلوچستان

پیشکسوتان بیلدینگ ۴٠ تا ۴۴ سال (٨٠- کیلوگرم)///

١- حسین کاویانى – فارس

٢- میثم لطفعلى – تهران

٣- روح الله جمال پور

پیشکسوتان بیلدینگ ۴٠ تا ۴۴ سال (٩٠- کیلوگرم)///

١- آرمان حسنوند – تهران

٢- محمد خراسانى – فارس

پیشکسوتان بیلدینگ ۴۵ تا ۴٩ سال (٧٠- کیلوگرم)///

١- محمد فیروزى

٢- على صمدى

پیشکسوتان بیلدینگ ۴۵ تا ۴٩ سال (٨٠- کیلوگرم)///

١- على شحیطى – خوزستان

٢- حاجت مولایى – خوزستان

٣- على محبى نژاد

پیشکسوتان بیلدینگ ۴۵ تا ۴٩ سال (٩٠- کیلوگرم)///

١- محمدجواد شهریارى – فارس

٢- اردوان ورشابى – تهران

٣- نادر احمدپورى – خوزستان

پیشکسوتان بیلدینگ ۴۵ تا ۴٩ سال (٩٠+ کیلوگرم)///

١- رضا دلفانى – تهران

٢- رامین پور فرزاد – تهران

٣- محسن یحیى زاده

پیشکسوتان بیلدینگ ۵٠ تا ۵۴ سال (٨٠- کیلوگرم)///

١- حسین طالبى

٢- على امامى – خراسان جنوبى

پیشکسوتان بیلدینگ ۵٠ تا ۵۴ سال (٨٠+ کیلوگرم)///

١- مسعود نیکنام – خراسان رضوى

٢- محتشم خزیمه – خراسان رضوى

٣- محمدرضا عسگرى – اصفهان

پیشکسوتان بیلدینگ ۵۵ تا ۵٩ سال (٧۵+ کیلوگرم)///

١- اکبر هاشمى – تهران

٢- سعید عینعلى

بیلدینگ ۶۵ کیلوگرم///

١- سپهر نورانى – یزد

٢- اسماعیل زارع – فارس

٣- سجاد حیدرى – خراسان رضوى

 

بیلدینگ ٧٠ کیلوگرم///

١- محمد سلیمانى – اصفهان

٢- حامد خلیل پور – تهران

٣- سعید طهماسبى – یزد

 

بیلدینگ ٧۵ کیلوگرم///

١- فرامرز عزیزى – تهران

٢- متین کریمى – مازندران

٣- محمد ترکزاده – کرمانشاه

 

بیلدینگ ٨٠ کیلوگرم///

١- محمد مفتخر – خوزستان

٢- عبدالله موسى زاده – مازندران

٣- محمد روزافزایى – فارس

 

بیلدینگ ٨۵ کیلوگرم///

١- فرشاد گنجى – تهران

٢- سعید گودرزى – فارس

٣- رسول زعى علیا – زنجان

 

بیلدینگ ٩٠ کیلوگرم///

١- ابراهیم ارزشمند – فارس

٢- صادق احمدى – خوزستان

٣- بیژن شیرزاد – فارس

 

بیلدینگ ٩۵ کیلوگرم///

١- مهدى ارزشمند – فارس

٢- بهزاد تنگسیرى – تهران

٣- امیرحسین محمدى – مازندران

 

بیلدینگ ١٠٠ کیلوگرم///

١- محمد نوروزى – تهران

٢- بابک ارزشمند – فارس

٣- حسین پیروزمهر – خوزستان

 

بیلدینگ ١٠٠+ کیلوگرم///

١- مسعود قدیریان – تهران

٢- مرتضى محمودى – تهران

٣- مصطفى برغوثى – خوزستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *