بخشنامه رقابت های پرورش اندام، فیزیک، بادی کلاسیک، فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک ۷ اسفند ماه

    ادامه مطلب »

بخشنامه رقابت های لیفت بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور

    ادامه مطلب »

بخشنامه مسابقات ددلیفت بدون لوازم قهرمانی باشگاههای استان آذربایجان شرقی ( شهرستان مراغه)

ادامه مطلب »

بخشنامه مسابقات پرس سینه با لوازم قهرمانی باشگاههای استان آذربایجان شرقی ( شهرستان مراغه)

ادامه مطلب »

بخشنامه مسابقات قدرتی و سرعتی قهرمانی استان آذربایجان شرقی ویژه بانوان

ادامه مطلب »

اول بهمن ماه زمان برگزاری بیست و دومین دوره رقابت های مچ اندازی باشگاه های کشور

    ادامه مطلب »

بخشنامه رقابت های ۱۰۵- و ۹۵- کیلو گرم قوی ترین مردان کشور

          ادامه مطلب »

بخشنامه مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاههای استان آذربایجان شرقی ( ویژه بانوان )

ادامه مطلب »

بخشنامه جشنواره مسابقات پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی باشگاههای استان آذربایجان شرقی

ادامه مطلب »

بخشنامه رقابت های پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور به میزبانی خوزستان

      ادامه مطلب »