برگزاری رقابت های پرس سینه قهرمانی باشگاه های کشور طی روزهای ۱۸ لغایت ۲۲ خرداد ماه

      ادامه مطلب »

بخشنامه مسابقات پرس سینه و ددلیفت با لوازم قهرمانی باشگاههای استان آذربایجان شرقی(شهرستان شبستر)

    ادامه مطلب »

بخشنامه رقابت های قهرمانی کشور- بابل

      ادامه مطلب »

بخشنامه مسابقات پرس سینه و ددلیفت بدون لوازم قهرمانی باشگاههای استان آذربایجان شرقی(شهرستان آذرشهر)

                            ادامه مطلب »

بخشنامه مسابقات پرورش اندام ، بادی کلاسیک وفیزیک قهرمانی باشگاههای استان آذربایجان شرقی

      ادامه مطلب »

بخشنامه مسابقات قدرتی و سرعتی قهرمانی استان آذربایجان شرقی ویژه بانوان

ادامه مطلب »